LEDELSE


CVR-nummer: 34679185
Danske Bank: regnr. 1551 – kontonr. 4356675
MobilePay: 62876

Tilmeld til Betalingsservice

Landsbestyrelse:
Klubben ledes af en landsbestyrelse bestående af:
Formand, kasserer og sekretær samt en repræsentant fra hver interessegruppe.

Daglig ledelse:

Formand:
Klaus Kolle
Asger Jorns Vej 17
DK-8600 Silkeborg
Telefon: 2221 6044
E-mail: formand@danskcitroenklub.dk

Kasserer:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
Telefon: 2032 5602
E-mail: kasserer@danskcitroenklub.dk

Sekretær:
Jørgen Hansen
Løserup Strandvej 6
Tuse Næs
DK-4300 Holbæk
Telefon: 2176 8045
E-mail: sekretaer@danskcitroenklub.dk

Suppleanter:

Suppleant for formanden:

Karen Valeur
Bjerggyden 9
Sønderby Bjerge
DK-5631 Ebberup
Telefon: 6474 1070
E-mail: formandsup@danskcitroenklub.dkSuppleant for kasserer:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
Telefon:4052 1022
E-mail: kasserersup@danskcitroenklub.dk

Kontaktadresser:

Layout:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
Telefon: 4052 1022
E-mail: red@danskcitroenklub.dk

Grafisk produktion:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
Telefon: 4052 1022
E-mail: red@danskcitroenklub.dk

Bladekspedition:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
Telefon: 2032 5602
E-mail: returpost@danskcitroenklub.dk

Klubbibliotek:
Karen Valeur
Bjerggyden 9
Sønderby Bjerge
DK-5631 Ebberup
Telefon: 6474 1070
E-mail: bib@danskcitroenklub.dk

Hjemmeside – rettelser m.m.:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
Telefon: 2032 5602
E-mail: kontakt@danskcitroenklub.dk

Køb/salg:
E-mail: marked@danskcitroenklub.dk