KONTINGENT

Uddrag af §5 vedr. kontingent:

§ 5. Kontingent og regnskab.
Klubben opkræver centralt kontingent, der som minimum dækker et grundkontingent til DCK.
Derudover opkræves der, efter medlemmets eget ønske, kontingent for medlemsblad og interessegrupper under DCK.
Kontingentet gælder for perioden 1. april til 31. marts. Ved indmeldelse efter 1.november reduceres grundkontingent samt kontingent for interessegrupper med 50 %. Kontingent for medlemsblad kan reduceres forholdsmæssigt efter antal blade i regnskabsåret.

Retur til INDMELDELSE